فرم ارسال شعر

تولید برنامه‌های "خانهٔ پرستش" برای مدتی‌ متوقف شده است، لذا سایت جدید "گرانبها" سکویی است برای تمام سرایندگان و شعر دوستان تا بتوانند اشعار خود را ارسال کرده و همچنین از اشعار دیگران استفاده و برکت بگیرند

برای ارسال شعر خود، تمام گزینه‌های این فرم باید پر شود

اسم
ایمیل
آیا شما نویسنده این شعر هستید؟
یا اجازه می‌دهید اسم شما (همانطور که در گزینه بالا وارد شده) به عنوان سراینده شعر مطرح گردد
آیا مایل هستید که شعر شما در این وبسایت "گرانبها" به نمایش گذاشته شود تا در معرض عموم قرار گیرد؟
موضوع شعر
عنوان شعر
متن شعر