دیدنی

ایستگاه

آنچه داریم

91 views

شاهزاده

98 views

نسل فراموش شده

91 views

چه کسی بزرگتر است

78 views

ده جذامی

84 views

دعوت

67 views

فکر آزاد

54 views

حکمت نجات بخش

38 views

چشمت رو باز کن

192 views

همکاری با خدا

209 views

مسیح را اول قرار ده

175 views

حکمت خداوند

205 views

موکب ظفر

215 views

واقعیت درونی ما

183 views

احساس تنهایی

201 views

نتناییل با مسیح آشنا میشود

182 views

برتر از همه

205 views

باران آخر

504 views

پمپ ایمان

471 views

زکی باجگیر

492 views

خداوند ما را به وسیله دیگران بنا میکند

488 views

زبانت را درست به کار بگیر

480 views

داروی الهی

208 views

خالق آسمان

473 views

" چشمه حیات" از دانیال

560 views

رها کن

493 views

جرعه نوش مسیح

210 views

موفقیت از نگاه خدا

210 views

نقشه خداوند را قبول کنید

785 views

گذشته را پشت سر بگذاریم

764 views

شعله ور ساز وجودم

886 views

نقشه های انسانی

869 views

فصل بیابانی زندگی

923 views

روح القدس تازه کن

904 views

وفاداری

870 views

چرا مسیحی هستم!

1041 views

یونس نبی

925 views

نا امید نشوید

857 views

میخواهی که باشی

936 views

قوت را از مسیح بگیر

946 views

رابطهٔ والدین با فرزندان

930 views

اجرای قطعه‌ای زیبا از آرزو

947 views

تشنهٔ وجودتم

972 views

پدر جان محبتت

964 views

می آیم در حضور تو

983 views

سلطان قلبم

1018 views

به سوی آبهای آرام

1013 views

چه عظیمی

1069 views

فرصت بیش از این نیست

1007 views

به چه کسی‌ گوش میدهید

952 views

ایمان حقیقی

1083 views

پیغامی کوتاه از ژیلبرت برای نوروز

894 views

محتاجم من محتاج تو

953 views

ارادهٔ خدا

1027 views

زندگی‌ تازه

976 views

عمل و عکس العمل

1009 views

تخصص خداوند

1066 views

نترس

1010 views

خود را حقیر مشمار

1185 views

زندگی‌ هدفمند

968 views

عصبانیت

1054 views

قدرت سخن

1037 views

اعتماد به خدا

1126 views

ایمان

1062 views

مشکل خود را خدمت نکنیم

1149 views

نسل دیجیتال

1135 views

شکر بهرت

1037 views

ارزش

1162 views

خدا در مرکز

1144 views

فرزندان نور

1158 views

مثبت اندیش باش

1117 views

محبت بیشتر، قدرت بیشتر

1144 views

خاطرات تلخ و شیرین

1141 views

ای عیسی

1610 views

دیدن خداوند

1165 views

امیدوار باشید

1344 views

پدر آسمانی

1205 views

زیبایی‌

1164 views

کودکی با طبل - به سبک مدرن آکاپلا

1154 views

آغوش امن خدا

1177 views

سکه گمشده

1124 views

بخشش

1194 views

تغییر فکر و اندیشه

1185 views

عادات ما

1202 views

ازدواج موفق

1169 views

موانع و مشکلات در زندگی‌

1174 views

دور کامل

1515 views

توانایی خود را پیدا کنید

1135 views

ترس از مرگ

1164 views

عطر و بوی خوش انجیل

1183 views

۵۵ روز بدون غذا، برای هدفی‌ مشخص (صدمین سالگرد قتل عام ارامنه)

1333 views

سالنهای ترانزيت زندگی

1329 views